A Rí An Domhnaigh


Lyrics: Tomás Rua Ó Súilleabháin (1785-1848)

While attending school in Dublin Tomás Rua became seriously ill and was sent to the fever hospital in Cork Street. Fearful and lonely he penned this heartfelt plea to Jesus, Mary and Saint Brigid and he saw the advent of spring as a sign of hope and relief.
A Rí an Domhnaigh, tar le cabhair chugham is tóg in am ón bpéin mé.
A Rí an Luain ghil, bíse buan liom is ná lig uaitse féin mé.
A Rí na Máirte, a chroí na Páirte, déan díonadh Lá an tSléibhe dhom.
A Rí Céadaoine, ná fulaing i ngéibhinn mé cé fada óm' chaomhghin féin mé.

A Rí Déardaoine, maith ár bpeacaíne do dhein do dhlí a réabadh.
A Rí na hAoine, ná coinnigh cuimhne ar mo dhrochghníomhartha baotha.
A Rí an tSathairn go síoraí achainím mé a thabhairt thar Acheron chaorthainn.
Faoi dhíon do thearmainn, trí ríocht an Aifrinn, suas go Parthas Naofa.

A Bhanríon oirirc, a Bhanríon shoilbhir, a Bhanríon sholais na gréine!
Ní haon tsaibhreas atá uaim ortsa ach leigheas ar dhochar mo phéine.
Na sluaite borba a bhí ag gabháil ormsa is a rug im' chodladh orm tréimhse,
Cuir cogadh orthu mar churadh cosanta is tabhair ón ngoradh Lá an tSléibhe mé

A Bhanríon álainn go bhfuil na grásta ort ó liúim go hárd agus glaoim ort,
Ó's tusa máthair an Linbh ghrámhair déag don pháis dár saoradh.
Is é seo láithreach am an ghátair is mé gan cairde taobh liom.
Ó tar im láthair, cabhraigh lámh liom is ná lig don bhás mé a thraochadh.

A bhán- Naomh Bhríde go bhfuil do lá ar shlí chughainn,
Ó tar dom dhíon is dom aoireacht,
Is an aicíd choimhthíoch atá ar mo dhroimse ná lig im' chroí aon ghaoth dhi.
Ó pé ar domhan díomais atá ar mo thíse tógse arís mo chréachta,
Is le cúnamh Íosa go dtabharfad droim leis an bpeaca do chloígh na céadta.

Níl aon dochtúir dá raibh im thimpeall dá mhéid den liacht a léadar,
Nach bhaighfí sínte le plá na doighe seo dá dtéadh aon saighead ina ngaobhar di
Ní mhaithfead choíche do Sheán Ó Ríordáin me a chur i dtíos leo in aon chor.
Dá nglacfadh bíog mé ná laige intinne ní thabharfadh a ndícheall saor mé.